Vergaderingen Raadsklankbordgroep herindeling op 28 november 2018

Hieronder staat een overzicht van vergaderingen die op deze dag zijn gepland.