Proclaimer

Een proclaimer is het tegenovergestelde van een disclaimer (dit is veelal een verklaring dat de bezoekers van websites geen enkel recht kunnen ontlenen aan de inhoud hiervan). Met deze proclaimer neemt de gemeente Winsum de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de informatie die u op deze website vindt.

Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen
Voor het bouwen van websites bestaan internationaal erkende afspraken in de vorm van webstandaarden. De toepassing van deze standaarden levert betere websites op. De Nederlandse overheid heeft de internationale standaarden samengebracht in een kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. De gemeente past deze richtlijnen zoveel mogelijk toe.

Vragen of opmerkingen
Heeft u vragen of komt u op de websites iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie op prijs. U kunt een e-mail sturen aan het volgende adres: gemeente@winsum.nl