M.A.P. (Rinus) Michels

M.A.P. (Rinus) Michels

Foto van M.A.P. (Rinus) Michels
E-mailadres: r.michels@winsum.nl
Logo van College van burgemeester en wethouders
Orgaan: College van burgemeester en wethouders Periode: van: 11 juli 2011 tot: Functie: Burgemeester
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 11 juli 2011 tot: Functie: Voorzitter gemeenteraad

Algemeen bestuur
- Voorlichting / communicatie
- Informatisering / automatisering
- Personeel- en organisatieontwikkeling

Intergemeentelijke samenwerking

Dienstverlening / Juridische Zaken

Openbare Orde en Veiligheid
- Veiligheidsregio

Aardbevingsdossier

Handhaving
- Omgevingsvergunning,
- Milieu, horeca, gebruiksvergunningen

Kunst en Cultuur
- Monumenten / erfgoed
- Bibliotheekbeleid