J. (Jeanet) Broersma

J. (Jeanet) Broersma

Foto van J. (Jeanet) Broersma
E-mailadres: j.broersma@winsum.nl
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 4 september 2018 tot: Functie: Raadslid
Logo van ChristenUnie
Fractie: ChristenUnie Periode: van: 4 september 2018 tot: Website: winsum.christenunie.nl Functie: Raadslid