B.G. (Bert) Westerink

B.G. (Bert) Westerink

Foto van B.G. (Bert) Westerink
E-mailadres: b.westerink@winsum.nl
Logo van College van burgemeester en wethouders
Orgaan: College van burgemeester en wethouders Periode: van: 28 juni 2016 tot: Functie: Wethouder

Derde loco-burgemeester

Weblog: Klik hierboven op het bolletje onder 'Social networks'.

Portefeuille:

  • Ruimtelijke Ordening
  • Volkshuisvesting
  • Vergunningverlening en toezicht
  • Verkeer en vervoer
  • Openbaar vervoer
  • Sport
  • Zwembad
  • Projecten: Winsum-West; Winsum-Oost; N361/spoorwegveiligheid/kortsluiting Winsum-Noord en Fietspad+