A.A.M Ab Bruininks

A.A.M Ab Bruininks

Foto van A.A.M Ab Bruininks
E-mailadres: a.bruininks@winsum.nl
Logo van Gemeenteraad
Orgaan: Gemeenteraad Periode: van: 25 maart 2014 tot: Functie: Raadslid
Logo van GroenLinks
Fractie: GroenLinks Periode: van: 25 maart 2014 tot: Website: winsum.groenlinks.nl Functie: Fractievoorzitter